Kolumbárium a přístřešek před smuteční síní, Bojkovice

  • Projekt:  08/2018
  • Datum realizace: 05/2020
  • Dodavatel: Město Bojkovice
před realizací
před realizací
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
kolumbárium
kolumbárium
kolumbárium
kolumbárium