Posudky

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ STAVEB

U novostaveb zajišťujeme průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhlášky č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

 

 
POSOUZENÍ EIA

Vyhodnocení vlivu stavebního záměru na životní prostředí realizujeme za pomoci prověřených externích spolupracovníků.