Dozory

Autorský dozor

Kontrolujeme soulad realizačních prací s projektovou dokumentací ve spolupráci s technickým dozorem investora a dodavatelem.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Provádíme technický dozor investora formou kontroly průběhu realizace a provedení stavby.