Studie využitelnosti objektu Havlíčkova 4, Uherské Hradiště

  • Stavebně technický průzkum:  05/2020
  • Projektová studie: 08/2020
  • Dotace: OPŽP - prověření splnění podmínek výzvy
Uliční fasáda - stávající stav
Uliční fasáda - stávající stav
Uliční fasáda - návrh
Uliční fasáda - návrh
Nádvoří - stávající stav
Nádvoří - stávající stav
Nádvoří - návrh
Nádvoří - návrh
Vestavba střechy - návrh
Vestavba střechy - návrh
Podkrovní byt - návrh
Podkrovní byt - návrh
Podkrovní byt - návrh
Podkrovní byt - návrh