Projektová příprava

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace pozemních a inženýrských staveb:

  • příprava investičního záměru
  • stavebně technické průzkumy
  • architektonické studie
  • projekty pozemních a inženýrských staveb
  • výběr zhotovitele stavby
  • oceňování stavebních prací
  • autorský dozor

Rozsah prací je zajišťován jak pro novostavby, tak rekonstrukce stávajících objektů, a to v členění a rozsahu vymezeném platnou legislativou.