Inženýrské činnosti

V zastoupení investora zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení v povolovacím procesu stavby.

  • získání vstupních podkladů
  • konzultace zadání stavby s příslušnými orgány státní správy a stavbou dotčenými organizacemi
  • zajištění stavebního povolení
  • stavební dozor investora
  • soulad rozestavěnosti a čerpání rozpočtu
  • kolaudační rozhodnutí